HDI Global Ranking


HDI Global Ranking

Country 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Map Chart
1. Kosovo 103 no data no data no data 97 95 85 no data 75 no data no data no data no data 0
3. Montenegro no data no data no data no data 52 no data no data no data no data no data no data no data no data 0
4. Serbia no data no data no data no data 78 no data no data 77 no data no data no data no data no data 0
5. Macedonia no data no data no data no data 78 84 no data no data no data no data no data no data no data 0
6. BosniaHerzegovina no data no data no data no data 81 86 no data no data no data no data no data no data no data 0