Compare: Shkalla e pjesëmarrjes së grave në fuqinë punëtore / Women participation rate in the labour force (Economy)

1.2.84 - Shkalla e pjesëmarrjes së grave në fuqinë punëtore / Women participation rate in the labour force

Description :
  • 0.00% (Kosovo)